Four Fragments

Four Fragments ble skrevet til Nordic Voices i 1999. Stykket var ment både å inngå i operaen Sera og stå som eget stykke som Nordiv Voices kunne fremføre på konsert. Ettersom opprinnelsen for stykket var operaen ble tekstene skrevet opp mot tematikken i Sera, som er en konflikt mellom støy og stillhet. Four Fragements er som tittelen sier, fire fragmenter eller deler. Disse fragmentene kan fremføres hver for seg, noe Nordic Voices har gjort på mange konserter, men på Ilios fremføres de i sammenheng.

Tekstene til det første fragmentet er fragmenter av setninger og enkeltstående ord som ”støy”, ”sang”, ”stillhet”, ”høre” og lignende. Sunget på tysk engelsk og fransk.

Fragment to er skrevet som endel av handlingen i operaen, og består først av en rekke korte setninger på de tre språkene, hvor stavelser av ordene er delt opp mellom sangerne. Deretter bygger de opp en dramatisk lydlig ”handling” som avsluttes av hvisking.

Fragment tre er i sin helhet en gradvis avdekking av setningen: COME TO ME LET ME PREPARE YOUR EARS, hvor stavelsene er delt opp mellom sangerne.

Fragment fire er en fri fabulering rundt ”alle verdens lyder”. hvor sangerne må produsere lyd på mange måter, både med munnen og andre kroppsdeler.

 

1999
10 Minutes
Soloist: Baritone, Bass, Mezzo Soprano, 2 Sopranos, Tenor
Orchestration: 2 S, Ms, T, Bar, B
Publisher: Edition Wilhelm Hansen Copenhagen