Improvisation I & II

Disse to små stykkene for amatør-strykeorkester er skrevet som løse, improvisatoriske stykker. Improvisasjonen ligger i komposisjons-prosessen, og ikke i notene for musikerne. Det er komponisten som har sittet og improvisert og lekt seg med de akkorden og linjene som er blitt til disse stykkene. Den første improvisasjonen består av gjentatte fraser og toner som skaper ulike sammensetninger av akkorder og linjer. Denne delen er flytende og horisontal. Mens den andre deler er en veksling mellom enkle akkorder, unisone toner og stillhet. Her er det et spill mellom dissonerende og konsonerende akkorder og pausene som omgir dem. Improvisation I og II er skrevet på bestilling fra Norsk Skoleorkesterforbund.

Orchestration: strorch
Publisher: NB noter, Oslo