Pour Gerard Grisey

Dette stykket ble i sin tid skrevet for Cikada Duo i år 2002 som en hyldest til den franske komponisten Gérard Grisey som var Hellstenius´ lærer i komposisjon i 1993-93. Siden ble stykket totalt re-komponert til det franske ensemblet Court Circuit våren 2004, og det er denne versjonen som utframføres på Ultima. Verket har ingen direkte refreranser til Griseys musikk, slik tilfelle er med Hellstenius verk ”Readings of Mr. G.”, som ble spilt på Ultima 2003.

Stykket er snarer innfluert av Griseys holdninger, slik de er blitt mottatt og oppfattet av Hellstenius. Det er dermed ikke noen direkte sitater fra Griseys kunst. stykket nedfeller Griseys innflytelse seg i tenkningen rundt harmonikken men kanskje særlig i forhold til den prosessuelle utviklingen, hvordan musikken folder seg ut i tid. Det siste var stykkets grunnidé i dets opprinnelige form, det at musikken skulle folde seg ut i lange linjeære prosesser. Etter at stykket er blitt revidert er dette fremdeles en grunnstamme i musikkens utvikling, men nå er det fler ting som skjer samtidig og oppå hverandre. Det er flere parallelle utviklinger og prosesser som det klippes mellom.

Samtidig med disse prosessene har musikken en spiral inne i seg, i form av et harmonisk materiale som vekselsvis gjentas og utvikles om hverandre. Det Hellstenius har vært opptatt av er å kjenne på denne friksjonen mellom det som utvikler seg, går videre, og det som gjentas og ikke vil bevege seg.

Stykkets prosesser beveger seg mellom to hoved-poler; den bevegelige, fremadlente, prosessuelle musikken og den i-seg-selv hvilende musikken. I den fremadlent musikken er materialet overlagring av fallende figurer, oppbygging av akkordsøyler eller overlagrede gjentagelser. Den andre er en enkel nesten simplistisk stillstand, en ”ikke-tilværelse” hvor det meste er suspendert. Akkordene står som statiske blokker, og musikken beveger seg ikke. Mellom disse to aksene beveger musikken seg, slik den bølger mellom de to instrumentene slagverket, med sin blanding av perkussive og toniske klanger og pianoet.

2000
Orchestration: perc, pf
Publisher: NB noter, Oslo