Ombra della Sera

I noen av sine siste stykker har Henrik Hellstenius jobbet med ”lesninger” av favoritt komponisters verk, eller fragmenter av verk. Readings of Mr. G, som ble spilt på Ultima I fjor med Det Norske Kammerorkesteret og Hans Kristan Kjos Sørensen som solist, var en lesning av et verk av den franske komponisten Gérard Grisey. Ombra della Sera er en ”lesning” eller ”overmaling” av deler og fragmenter av verker av den italienske komponisten Luigi Nono. Nono har lenge vært en stor inspirator for Hellstenius, både som komponist og som musikalsk ”tenker”. Hans musikk tenker like meget som den klinger, den søker, undersøker og er på ingen måte entydig og klar.

En av Nonos klareste mål er å komponere en musikk som ikke har noe mål, men snarere søker og spør hva den kan bli til. Med denne kunstneriske visjonen komponerer Nono tiden på en ny måte, på en måte vi ikke har hørt før. Musikken er ”i” tiden, men den er også på sett og vis utenfor tiden, idet den ikke peker på mål den skal til, ei eller reflekterer over punkter den har lagt bak seg. Den er hele tiden her-og-nå.

Når Henrik Hellstenius ”leser” Nono i dette verket er det for å komponere videre på noe han har gitt oss, slik man kan male videre på tidligere motiver eller skrive videre på litterære prosjekter. Fragmenter av Nonos tidsstrekk, lydobjekter og dramaturgiske kontraster blir utgangspunkt for en videre fortolkning, kolorering og utforskning. Utforskning mot områder Nono ikke ville gå, men hvor Hellstenius leter etter potensielle veier. Musikken beveger seg I en sakte tid og i et klanglig landskap. Mye av bevegelsene er antydende og tittelen prøver å fange opp dette.

Ombra della Sera (Kveldens skygge) er en skulptur fra ca 200 år f.kr som står i det Etruskiske Museet i den toskanske byen Volterra. Skulpturen forestiller en ung mann som er ekstremt lang og tynn, ikke ulik skulpturene til Alberto Giacometti. På grunn av dens ekstreme dimensjoner var arkeologene som fant skulpturen på 1700 tallet i tvil om hva den egentlig var en avbildning av, et forslag var at det var av skyggen av et menneske, slik den faller om kvelden, derav tittelen.

Verket er bestilt av Oslo Filharmonisk Orkester, og skrevet til Terje Viken og Dan Styffe.

2004
16 Minutes
Orchestration: db, perc
Publisher: Edition Wilhelm Hansen Copenhagen