In the Belly of a Dancer

Våren 2008 skrev jeg ballettmusikk til åpningen av den nye operaen i Oslo, og IN THE BELLY OF A DANCER er en direkte videreføring av det arbeidet. Jeg har gjennom mange år samarbeidet med dansere og koreografer og er dypt fascinert av deres måte å kunne veksle mellom den abstrakte dansen og det konkrete uttrykk for alminnelig menneskelig tilstedeværelse her og nå. Dette stykket er et forsøk på å skape noe av den samme dobbeltheten. Mellom musikernes konkrete tilstedeværelse gjennom sin pust, sin tekst og naturligvis sine kropper, og den abstrakte musikken. Stykket er en meditasjon over dette og en vedvarende pendlingen mellom stillestående klanger, som ikke peker noe sted, og kraftigere og mer retnings-orienterte utbrudd.

Teksten er henten fra Reinhardt Keisers opera ”Croesus” fra 1711.

2008
8 Minutes
Orchestration: rec, vn, acn
Publisher: Edition Wilhelm Hansen Copenhagen