Fem Avtrykk av Tiden

Fem Avtrykk Av Tiden består av fem satser eller tidsavtrykk. Hver sats har sin egen prosess eller tidsutvikling. Når disse fem prosessene eller tidsutviklingene er til ende har de “beveget” tiden på fem ulike måter og skapt et avtrykk av hvordan tiden er blitt formet i vår hukommelse. Satsene er ulike i uttrykk men kretser om det samme temaet: stillhet eller stillstand kontra «beveget lyd» eller musikk.

Avtrykkene eller satsene nummer to, tre og fire dreier seg alle om gradvis å «fylle ut» en stillstand eller en stillhet med bevegelig musikk. Avtrykk nummer en og fem er på hver sine måter mere statiske. Avtrykk nummer en er delt i to med en statisk og en mer bevegelig del, mens femte sats eller avtrykk er ikke-lineære, stillestående felt av unisone akkorder.

De fem avtrykkene i stykket forholder seg til hverandre slik bilder som henger ved siden av hverandre i en utstilling. De er i slekt, men likevel selvstendige avgrensede utsagn.Stillheten mellom satsene og inne i hver sats er der for at musikerne og lytterne skal kunne lytte inn i det som har forløpt. For å meditere over avtrykkene musikken har skapt og for å kunne skape sin egen lyd i respons til det man har hørt .

 

1994
17 Minutes
Orchestration: 4sx
Publisher: Edition Wilhelm Hansen Copenhagen