Tori Skrede i VG 26.02.2008

 “Høydepunktet blir dermed fiolinkonserten «By the voice a faint light is shed» som er skrevet for, og i samarbeid med, fiolinisten Peter Herresthal. Her leker Hellstenius seg med former, musikken går i en slags spiral som stadig vender tilbake til utgangspunktet. Det fungerer, og som en påle i klangbildet står klangen av Herresthals fiolin – den bretter seg ut så finstilt, ekspressiv og skimrende at den er verdt platen alene. Også «Book of songs» og «Imprints» med fiolinisten Frode Larsen i sentrum låter sterkt.”

 

Astid Kvalbein i Aftenposten  03.03.2008

 “ Henrik Hellstenius sier at verket Readings of Mr. G sprang ut av 40-årskrisen hans. Det høres, om man vil: Her er komponisten ikke bare i eksistensiell dialog med sin faglige fader, Gerard Grisey og filosofen Georges I. Gurdjieff. Hele verket gjennomsyres av en blanding av nervøs fomling og høyt utviklet mestring som ofte merkes på menn(esker) i livskrise. Slagverks solist Hans-Kristian Kjos Sørensens engelskuttale bidrar til det første, spillet hans til det siste i det lett absurde musikkteateret verket er. Jeg synes faktisk det er platens mest besnærende,

 

Erik Steingskog i  Bergens Tidene 26.02.2008

 “I klangbehandlingen, en av Hellstenius’ styrker som komponist, høres også det dramatiske. Inspirasjonen fra tidligere komponister, som Gérard Grisey og Luigi Nono, er hørbar, og klangene får tilsynelatende folde ut sine enkle bestanddeler. Dermed kommer klangens tekstur tydelig fram, og utfoldelsen av musikken er delvis dens selvrefleksjon.

Verkene for mindre besetninger, som duetten “Ombra della sera” for kontrabass og slagverk, får fram noe av det samme. Her brukes fragmenter fra Nono som musikalsk material for et nytt verk. Dette er en metode som kan minne om Nono selv, og Hellstenius skriver seg dermed også inn i en samtidsmusikalsk tradisjon.”