Book of Songs III

Book of Songs III for solo cello ble opprinnelig skrevet som et av flere stykker til Ingun Bjørnsgaard Prosjekts danseforestilling ”BOOK OF SONGS” i 2001, og var da for cello og elektronikk. På forespørsel fra Åge Kvalbein våren 2004 skrev jeg en ny versjon av stykket for solo cello, hvor den gunnleggende ideen i elektronikken ble innnbakt i solostemmen.

Skal man med prøve å beskrive musikkens forløp vil det være naturlig å legge vekt på stykkets sentral ide melodiske ide, enkle stigende linjer. Disse stigende linjene skaper en akse eller et ritornell i stykket, hvilket vil si at de kommer tilbake med ujevne mellomrom. ”Himmelstigene” vrir seg gradvis oppover som spiraler, de begynner nede men finner stadig nye harmoniske veier å gå på sin vei opp. Linjene blir avbrutt, kontraster og vendt om på, men kommer stadig tilbake i nye slynger oppover. Inspirasjonen fra celloens enorme spenn i register, dens klangkvaliteter fra hviskende pust til kaskader av bråk og dens sangbarhet har gitt grunnlaget for spillet og spenningene i dette lille stykket.

 

2004

7 Minutes
Orchestration: vc
Publisher: Edition Wilhelm Hansen Copenhagen