Intervju i Plong og Forskning.no

Utdanner vi håndtverkere eller kunstnere?