Intervju på hjemmesiden til Norges Musikkhøgskole

Klargjør komponistene for kunsten.